Forside

ANDELSFORENING

ØRESUNDSVEJ - AMAGER

NYHEDER & INFORMATIONER

KØBENHAVNS KOMMUNE INDFØRER NY PARKERINGSZONE


Den 18 . marts 2016 træder ny parkeringszone med 3 timers tidsbegrænsning i kraft omkring Lergravsparken metro.

Man kan bestille en gyldig beboerlicens her: www.pbutikken.kk.dk

For præcis angivelse af licensens gyldighedsområde, se Københavns kommunes oversigtskort


(08.03.2016)

EKSTERN VENTELISTE


Bestyrelsen har besluttet at der i øjeblikket ikke bliver optaget nye personer på den eksterne venteliste, da antallet skrevet på listen er nået et antal, som vi finder tilstrækkeligt og rimeligt i forhold til listens formål.


(08.03.2016)HOVEDTRAPPER STATUS MARTS 2016


Renovering af hovedtrapper i opgangene Øresundsvej 64 og 66 er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo maj 2016.


Vi beklager de gener det medfører, men beder om forståelse for byggeriet. Vi kan alle glæde os til et godt resultat.


(08.03.2016)

MILJØVEJE


Der er dialog med Prøvestens Alle og Kongedybs Alle omkring sidevejene. De er ved at udvikle et projekt for vejene, som skal være miljøveje og vi følger udviklingen.

Opdatering: Mandag den 14. september deltog bestyrelsen i et uformelt møde om status med vejlauget. De arbejder nu med en mindre ambitiøs plan end først tiltænkt pga. økonomien. Vejlauget er ved at finde et arkitektfirma, der skal tegne mulige forslag til grønne/stille veje. De vil arbejde med to løsninger; et hvor andelsforeningens del af vejen er med og et hvor andelsforeningen ikke indgår i løsningen, da vi ikke er forpligtet til at deltage i projektet.

(27.09.2015)VARME- OG VANDREGNSKAB 2014 ER OMDELT


Varme- og vandregnskabet er opgjort. Det blev til et lille overskud, som er blevet fordelt ud til de enkelte andelshavere. Overskudet vil blive modregnet boligafgiften for oktober.

Endvidere registreres samtlige beboere for det kommende vandregnskab med 9 haneandele.

( 27.09.2015)

BRAND I KONTORETS LOKALER - NYT MIDLERTIDIGT KONTOR PÅ BACKERSVEJ 2 STUEN TH.


Som de fleste nok har bemærket, så har der desværre været brand i foreningens kontor. Brandårsag er stadig ukendt og vi afventer redegørelse fra politiets tekniske afdeling. Oprydningen og genopbygning kommer til at tage et stykke tid og derfor etableres et nyt midlertidigt kontor på Backersvej 2 S. TH. ( det gamle kontor)


Skadeservice er færdige med deres del af arbejdet og håndværkerne er gået i gang med renoveringen.

(opdateret 02.12.2015)

DOWNLOAD VEDTÆGTERNE


Du kan nu downloade foreningens vedtægter her

SALG AF LEJLIGHED


Ved salg af lejlighed skal man henvende sig til kontoret.


Kontakt kontoret eller

send e-mail: klik her

ADMINISTRATION


Foreningen har Advokatfirmaet Jens Duus som administrator.


Se mere information - klik her

VENTELISTE


Foreningen har en venteliste, hvor man kan blive opskrevet. Det koster kr. 100,- om året.


Kontakt kontoret eller

send e-mail: klik her 

KONTAKT

Administration:

(+45) 32 50 88 46


Kontor:

(Kontor åbningstid, tirsdag fra kl. 18-19)

(+45) 53 58 06 66

mail@boligforeningenprovestenen.dk

NØDTELEFON

Bruges kun i akutte tilfælde ved evt. vandskader, tyveri etc.


(+45) 53 58 06 66


ADRESSE

Boligforeningen Prøvestenen

Øresundsvej 62, st. th.

2300 København S.