Projekter

PROJEKTER

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

 

 

SKYBRUDSSIKRING

Forbedringer i kælderen er foretaget og der mangler udskiftning af gårdriste.

 

 

 

HOVEDTRAPPER

De nye hovedtrapper i karre 2 er færdige og vi er glade for resultatet. I karre 1 er Prøvestens allé 2 og 2A færdige og efter sommerferien er det planen at der startes op i opgangen på Kongedybs allé og herefter bliver opgangene på Øresundsvej påbegyndt. Det er målsætningen at trappeprojektet er afsluttet inden 2016.

 

 

 

BEBOERLOKALE

Lokalet er fortsat under renovation, men pt. afventes der tilladelse fra Københavns Kommune, før arbejde kan fortsættes.

 

 

 

 

KOMMENDE PROJEKTER

 

 

MILJØVEJE

Bestyrelsen har deltaget i et vejmøde, men der er ikke afklaring på hvad projektet kommer til at indeholde.

Boligforeningen Prøvestenen

ANDELSFORENING

ØRESUNDSVEJ - AMAGER

ADRESSE

Boligforeningen Prøvestenen

Øresundsvej 62, st. th.

2300 København S.

KONTAKT

Administration:

(+45) 32 50 88 46

Kontor:

(Kontor åbningstid, tirsdag fra kl. 18-19)

(+45) 53 58 06 66

mail@boligforeningenprovestenen.dk

NØDTELEFON

Bruges kun i akutte tilfælde ved evt. vandskader, tyveri etc.

 

(+45) 53 58 06 66