Billeder

ADRESSE

Boligforeningen Prøvestenen

Øresundsvej 62, st. th.

2300 København S.

Boligforeningen Prøvestenen

ANDELSFORENING

ØRESUNDSVEJ - AMAGER

Billeder

Vi har nedenfor indsat et par gamle billeder fra foreningens historie bl.a. dokumenter helt tilbage fra foreningens oprettelse.

 

Har du billeder af foreningen i dine arkiver, så vil vi meget gerne låne dem, således vi kan få taget et par kopier og få lagt dem op på hjemmesiden til alles glæde og fornøjelse.

KONTAKT

Administration:

(+45) 32 50 88 46

Kontor:

(Kontor åbningstid, tirsdag fra kl. 18-19)

(+45) 53 58 06 66

mail@boligforeningenprovestenen.dk

NØDTELEFON

Bruges kun i akutte tilfælde ved evt. vandskader, tyveri etc.

 

(+45) 53 58 06 66